Εγχειρίδιο χρήσης
Εγχειρίδιο χρήσης Fabia Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας, απλά επιλέγοντας το ŠKODA μοντέλο σας και την ημερομηνία κατασκευής του.
Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος πλοήγησης DX
Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος πλοήγησης Sat Compass
Όλα τα εγχειρίδια χρήσης ŠKODA